Fagstoff

Betalingsløsning

Publisert: 15.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Betaling på mobil. Foto.

All erfaring viser at betalingsløsningen som tilbys, påvirker både brukervennligheten og hvor trygg kundene vurderer nettsiden til å være. Jo enklere det er for kunden å betale, jo større er sjansene for at han/hun vil kjøpe noe.

Tredjeparts betalingsløsning

Ønsker du å gi kundene andre betalingsløsninger enn muligheten til å betale ved henting, postoppkrav eller bankgiro (nettbank)? Ønsker du å gi kundene muligheten til å betale med kort i nettbutikken? Da må nettbutikken integreres med en tredjeparts betalingsløsning, det vil si en betalingsløsning som andre har utviklet, og der betalingen skjer på denne leverandørens servere for å sikre en trygg betaling.

Kortbetaling

Den mest brukte betalingsløsningen i dag er tradisjonell kortbetaling der kundene betaler med Visa, MasterCard, AmEx eller lignende. Ulempen med disse betalingsløsningene er at de koster penger og krever en tilpasning til nettbutikkens programvare.

For å kunne etablere en kortbetalingsløsning til nettbutikken kreves det at virksomheten har

  1. en innløseravtale
  2. en teknisk betalingsløsning

Innløseravtale

En innløseravtale er en avtale med en godkjent «innløser» som tar for seg selve transaksjonen, og som garanterer for transaksjonen til alle involverte parter. For å kunne tegne en innløseravtale er det et krav at virksomheten er registrert i Foretaksregisteret, og at virksomheten har en nettside som tilfredsstiller kravene i kjøpsloven.

Teknisk betalingsløsning

En teknisk betalingsløsning er en betalingsløsning som tas i bruk som en del av nettbutikken.

Virksomheten ender dermed opp med en betalingsløsning der de først må betale en engangsavgift for å få satt den opp som en del av nettbutikken. Deretter må virksomheten betale innløseren en fast prosentandel av alle transaksjoner som gjennomføres, kanskje med et månedlig minimumsgebyr i bunnen.

Vil du vite mer? Gå til eStudie.no og les mer om betalingsløsninger og kortbetaling