Fagstoff

Grunnstrøk

Publisert: 05.12.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Kinesiske skrifttegn. Illustrasjon.

Her viser vi deg hvordan du skriver de kinesiske grunnstrøkene. Bruk videoene til å øve deg på å skrive dem.

  

  

 

 

 

 

横钩

 

竖钩

 

斜钩

 

弯钩

 

横折

 

竖折