Fagstoff

Somalia 1960-2000

Publisert: 16.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

En gruppe somaliere ser mot Det indiske hav mens de venter på amerikanske FN-tropper, 1992. Foto.  

 

Somalia er et av de landene i verden som har høyest andel av befolkningen boende utenfor landets grenser. En av de viktigste årsakene til det er at mange somaliere måtte flykte fra borgerkrig og hungersnød tidlig i 1990-årene. Situasjonen i landet har vært urolig også seinere.

 

Indre og ytre faktorer

Mange av problemene som det somaliske folket har gjennomgått, skyldes en kombinasjon av indre og ytre faktorer. Borgerkrigen hadde sin bakgrunn i at Somalia ble splittet i to deler da Italia og Storbritannia etablerte kolonier der. Det utgjør en ytre faktor. En indre faktor er selve maktsystemet, med stadig rivaliserende klaner, som gjør det vanskelig å skape varige og solide samfunnsinstitusjoner.

Men Somalia er mer enn nød og elendighet. Her skal vi se på utviklingen både av kulturen, økonomien og religionen i Somalia. Og vi skal se på det somaliske samfunnet i møtet med verdenssamfunnet – hvordan det somaliske samfunnet ble påvirket utenfra, men også hvordan landet selv kom i sentrum for verdens oppmerksomhet. Vi skal i hovedsak konsentrere oss om perioden etter at Somalia ble en selvstendig republikk i 1960. Men først vil vi kaste et blikk på kolonitiden, slik at vi kan forstå problemene som rev landet fra hverandre i 1990-årene.