Læringssti

Publisert: 16.06.2016, Oppdatert: 13.07.2017
Varighet: 3t
Multilaterale brønner

Multilaterale brønner

I denne læringsstien skal du bli kjent med begrepene som brukes, og hva som er fordelene med de multilaterale løsningene. Emnet er et fordypningsområde.

 

 

Før du begynner på denne stien, er det viktig at du forstår emnene boring og komplettering, og at du er godt kjent med utstyret som brukes for vanlige brønner.

 

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du kunne

  • beskrive forskjellen på en horisontal brønn og en multilateral brønn
  • forklare hvordan en lateral brønn kan startes og ferdigstilles
  • beskrive hvilket utstyr som gjør en brønn «smart»
  • gjøre rede for hvorfor multilaterale og smarte brønner brukes
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti