Bilde

Teknisk strategi

Publisert: 13.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Handle på internett. Foto.

Den tekniske strategien skal angi hvordan nettbutikken rent teknisk skal bygges opp, og hvordan nettbutikken skal kunne utveksle data med virksomhetens øvrige systemer.

Domene

For å kunne starte en nettbutikk trenger du et domene. Et domene er din egen unike adresse på Internett, din digitale identitet. Vg.no, facebook.com og google.com er domenene til nettsidene til VG, Facebook og Google.

Normalt benyttes firmanavnet eller en forkortelse av firmanavnet som domene.

Det eneste kravet som stilles for å registrere et domene, er at det er ledig, noe du enkelt kan sjekke på en av domeneleverandørenes nettsider. I tillegg må domenet være lett å huske, det må være enkelt, kort og egnet til å fortelle hvem du er, og det må skille deg fra konkurrentene.

Netthandel fra mobiltelefon. Foto.  

Teknisk strategi handler om:

Linjekapasitet og -hastighet: Har nettbutikken raske nok linjer med stor nok båndbredde til å håndtere trafikken som forventes?

Servere: Skal nettbutikken kjøres på egne servere, eller skal virksomheten leie seg inn på en virtuell server eller et webhotell som andre drifter?

Drift: Hvem skal ha ansvaret for driften av den tekniske løsningen (linjer, servere, programvare, sikkerhet, backup og så videre)? Er det virksomheten selv, eller er det eksterne leverandører?

Sikkerhet: Hvordan skal nettbutikken sikres mot uautorisert tilgang og datainnbrudd («hacking»)?

Back-up: Hvordan skal virksomheten sørge for en sikkerhetskopi i tilfelle nettbutikken skulle bli «hacket» eller oppleve andre alvorlige problemer?

Kompetanse: Hvilken kompetanse krever løsningen? Hvilken kompetanse har virksomheten selv? Hvordan skal de skaffe seg den manglende kompetansen?

Valg av programvare: Det finnes et stort utvalg av programvarer å velge mellom.

Disse programmene kan deles opp i to grupper:

  • Åpen kildekode er gratisprogrammer du kan installere, endre og benytte.
  • Lisensierte programmer er programmer som du må kjøpe en lisens til for å kunne installere og bruke.

Tilgjengelighet

Nettbutikken må være 100 prosent plattformuavhengig og bygge på et responsivt design, slik at alle sidene og funksjonene virker like bra på PC, Mac, nettbrett og mobiltelefon. I praksis betyr det at du må sjekke at nettbutikken kjører like godt på alle vanlige operativsystemer (Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android og så videre) og nettlesere (IE, Chrome, Firefox, Safari, Opera og så videre).

Vises ikke nettbutikken like godt på alle enhetene, ekskluderer du deler av målgruppen din. Dette oppfattes også som dårlig kundeservice og bør derfor unngås.