Læringssti

Publisert: 14.06.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 2t
Kommunikasjonsavdeling i departementet - utsnitt

Å jobbe med kommunikasjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til hvilke kvalifikasjoner som kreves dersom du vil jobbe som kommunikasjonsrådgiver
  • forstå sammenhengen mellom de behovene en oppdragsgiver har, og de arbeidsoppgavene kommunikasjonsrådgiveren utfører
  • kjenne til begrepene omdømme, internkommunikasjon, pressemelding og pressekonferanse
  • kjenne til noen bestemmelser i markedsføringsloven og de profesjonsetiske reglene som gjelder i kommunikasjonsbransjen

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti
Relatert innhold

Kjernestoff for