Fagstoff

Verdens aidsdag 1. desember

Publisert: 12.05.2009, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Bevissthet om Aids

Den 1. desember er Verdens aidsdag. På denne dagen setter vi søkelyset på de store problemene som hiv og aids fører med seg, og vi viser solidaritet med dem som er rammet, og med deres pårørende.

Verdens aidsdag 2013 

 

Skilt i Zambia om AIDS. Foto. Aids setter spor i Afrika. Her et skilt fra Zambia.
Fotograf: Jon Rawlinson
   

 

utstilte kondomerHiv smitter seksuelt, og kondom er det eneste prevensjonsmiddelet som beskytter mot seksuelt overførbare sykdommer.
Fotograf: Reuters

 

 

aidssløyfeDen røde sløyfa er symbolet på at man støtter hiv-/aids-arbeidet. Bildet er fra en markering av Verdens aidsdag i India i 2010.
Fotograf: Channi Anand
 

Hva er hiv og aids?

Hiv er en forkortelse for humant immunsviktvirus. Dette viruset angriper immunforsvaret og bryter ned kroppens forsvar mot bakterier, andre virus og sopp. Hiv kan holdes i sjakk med de riktige medisinene, men viruset er umulig å bli kvitt. Får man ikke behandling, vil man etter hvert utvikle aids. 

Aids er en forkortelse for acquired immunodeficiency syndrome eller ervervet immunsviktsyndrom På HivNorges hjemmesider kan vi lese at "[a]ids er en samlebetegnelse for en rekke sykdommer som har det til felles at de skyldes et nedsatt immunforsvar som følge av hiv." 1

De første tilfeller av aids ble påvist i USA i 1981. Likevel regner man med at sykdommen har eksistert en stund før det. Først i 1984 fikk man fastslått at årsaken til sykdommen var hivviruset.

aidskampanjen 2011UNAIDS, FNs aidsprogram, har målsettingen "Getting to zero" for perioden 2011–2015. På norsk kaller vi dette en nullvisjon: Arbeidet har som mål å hindre at det skjer flere aidsrelaterte dødsfall, og at flere blir smittet. Det skal også bli slutt på diskriminering av hivsmittede.
Opphavsmann: World Aids Campaign

Smitte

Hivviruset overføres seksuelt, ved blodsmitte og fra mor til barn. I begynnelsen spredte smitten seg særlig blant homoseksuelle, men i dag smittes stadig flere heteroseksuelle. Det forventes at tallet på smittede vil fortsette å øke i de skandinaviske landene. Undersøkelser antyder at mange der ikke bruker kondomer, som er det eneste som beskytter mot seksuelt overførbare sykdommer.2

Positiv utvikling i mange land

Mens ubeskyttet sex fortsatt er utbredt i Skandinavia, endres bildet i områder hvor antall hivsmittede har vært høyt. Der har unge nå endret seksualvanene sine. De debuterer senere seksuelt, de har færre seksualpartnere, og de bruker i større grad kondom. I 21 av 24 land med mer enn 1 prosent smittede i befolkningen har antall unge som ble smittet, gått sterkt ned fra 2001 til 2010.3 

Epidemi

Hiv/aids er en verdensomspennende epidemi. Problemet er størst i Afrika, men det er også økende i Russland og i andre land i Øst-Europa. Noen tall:

 • På verdensbasis lever cirka 34 millioner mennesker med hivviruset eller med aids.
 • Man regner med at cirka 2 millioner mennesker årlig dør av aids. Dette betyr at nesten 5500 mennesker dør av aids hver eneste dag.
 • Siden 2000 har 14 millioner mennesker dødd av aids i Afrika.
 • 17 millioner nye mennesker har blitt smittet i det samme tidsrommet.
 • Fordi så mange dør, er det også mange barn som er foreldreløse på grunn av aids, i 2006 utrolige 14 millioner.4

Negativ utvikling i Europa

Europa opplever nå den raskest økende veksten av hiv og aids i hele verden, og det er i de heteroseksuelle ungdomsmiljøene smitten sprer seg raskest.

 • I land som Russland, Polen, Bulgaria og de baltiske landene er det unge mellom 15 og 30 år som står for den sterkeste økningen.
 • Tre av fire nye hivsmittede i Russland i 2007 var unge mennesker. 5
 • I Øst-Europa og Sentral-Asia er antall mennesker som lever med hiv, tredoblet i perioden 2001–2009.

I Norge viser statistikken at tallet på smittede har gått noe ned. I 2010 ble det meldt om 258 nye smittede, mens det i 2008 var 299 nye smittede. Per 31.12.2010 var det 4627 hivpositive mennesker i Norge.6 

Store utfordringer, men færre smittede og dødsfall totalt

De siste tallene fra UNAIDS viser en stabilisering eller bedring av tallene i deler av verden der tallet på hivsmittede har vært høyt, blant annet i Afrika sør for Sahara og i Sør- og Øst-Asia. Samtidig får rekordmange livsviktig behandling for å holde viruset i sjakk, og man regner med at behandling har hindret cirka 2,5 millioner dødsfall de siste 15 årene. Statistikken viser at antallet nye hivsmittede er redusert med 21 prosent siden 1997, og at antallet aidsrelaterte dødsfall er redusert med 21 prosent siden 2005.7 

UNAIDS og Verdens aidsdag

UNAIDS er FNs aidsprogram. Det ble etablert i 1996 og har flere oppgaver. Blant annet skal UNAIDS sikre at de enkelte landene og organisasjonene i FN-systemet samarbeider best mulig om bekjempelsen av epidemien.

Det var forløperen til UNAIDS som i 1988 startet Verdens aidsdag. I år markeres det at det er 30 år siden de første fikk diagnosen aids. Årets kampanje skal vare fram til 2015 og kalles "Getting to Zero". Målet er klart: ingen nye smittede, ingen flere aidsrelaterte dødsfall og ingen diskriminering av hivsmittede og aidssyke.

Den røde sløyfa er symbolet for solidaritet med hiv- og aidssyke og deres pårørende. Verdens aidsdag blir markert over hele verden, både av vanlige folk, statsledere, regjeringer og kjendiser.

Hvis du vil vite hva som skjer der du bor, kan du se på nettressursene i lenkesamlingen på siden. På Verdens aidsdag 2012 kan du lese om hvordan dagen markeres i Norge.

 

Oppgaver og aktiviteter

 • Hva står forkortelsene hiv og aids for? Hva er et syndrom?
 • FNs tusenårsmål for bekjempelse av fattigdom inkluderer et mål om å stoppe spredningen av hiv/aids, malaria og andre sykdommer. Les Status for tusenårsmål 6, og svar på følgende spørsmål:
  • Hvorfor er det viktig å stoppe spredningen av hiv/aids når man skal bekjempe fattigdom?
  • Hva er status for tusenårsmål 6 nå, tre år før målene skal være nådd?
 • Hvordan smitter hivviruset? Hva er det viktigste man kan gjøre for å unngå smitte?
 • Hvorfor er kunnskap om hva som smitter og ikke smitter, så viktig? Diskuter i klassen.
 • Planlegg en kampanje for å øke bruken av kondom blant ungdom på hjemstedet ditt.
Oppgaver
Relatert innhold