Fagstoff

Nettbutikkplan

Publisert: 13.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Planlegging av nettbutikk. Foto.   En nettbutikkplan er en oversikt over punkter du bør tenke igjennom før du etablerer nettbutikken din. En strukturert og gjennomtenkt plan sikrer at du tar de rette valgene før du går i gang med etableringen.

En nettbutikkplan bør ta for seg følgende punkter:

 • Målgruppe: Hvem er nettbutikkens målgruppe? Hvem er de typiske kundene? Hele nettbutikken må skreddersys til målgruppens personlighet, behov og forventninger for å gi optimal effekt.

 • Målsetting: Hvilke konkrete mål skal nettbutikken ha? Målene kan for eksempel være
  • trafikkmål (hvor mange personer skal komme til nettbutikken?)
  • konverteringsmål (hvor mange som skal ende opp med å kjøpe)
  • omsetningsmål (hvor mye som skal selges totalt eller per kunde)
  • lønnsomhetsmål (hvor lønnsomt nettstedet skal være)

 • Domene: Hvilket domene skal nettbutikken ha?

 • Teknisk strategi: Hvordan skal nettbutikken rent teknisk bygges opp? Hvordan skal nettbutikken kunne utveksle data med virksomhetens øvrige systemer?

 • Markedsstrategi: Hvordan sikre at nettbutikken er i tråd med markedsstrategien? Hvordan skal nettbutikken markedsføres for å nå målene?

 • Styring og kontroll: Hvordan skal prosjektet styres? Hvem har ansvaret?

 • Budsjett: Hvor mye penger kan brukes på nettbutikken?

 • Tidsplan: Når skal nettbutikken være ferdig? Hvem har ansvaret for framdriften?

 • Drift og vedlikehold: Hvem har ansvaret for å drifte og vedlikeholde nettbutikken?

Helhetlig tenking er viktig i denne sammenhengen, slik at du ender opp med en nettbutikk som bygger opp under virksomhetens øvrige planer.

Vil du vite mer om planlegging av nettbutikk? Gå til eStudie.no for mer informasjon.