Læringssti

Publisert: 08.06.2016, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 4t
Lese på nettbrett

Hvorfor bruker vi mediene?

Når du har fullført denne læringsstien, skal du

  • vite hvordan mediene kan tilfredsstille ulike menneskelige behov

  • vite hva Goffmans teori om identitet går ut på

  • vite hva «sosial grooming» eller «sosial stelling» er for noe

  • forstå sammenhengen mellom menneskelige behov og bruk av ulike medier

  • kunne beskrive og diskutere egne og andre unges medieerfaringer og medieopplevelser

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti