Oppgave

Dette ser jeg på

Publisert: 08.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Elever presenterer gruppearbeid i klassserom. Foto.  

Presenter ditt favorittprogram

  • Planlegg en kort framføring på fem minutter for klassen der du forteller om en TV-serie som du ikke klarer deg uten.
  • Fortell hva serien handler om, hva du liker ved den, og hvorfor.
  • Avslutt presentasjonen med en refleksjon over hvorfor du ser på slike TV-serier, og hvilke behov de dekker hos deg.
  • Gjennomfør så presentasjonen for klassen din.