Oppgave: Drøfte

Utlendinger i Kina – studiespørsmål

Publisert: 22.08.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Tre studenter. Foto.

Dette er studiespørsmål du kan arbeide med etter å ha lest artikkelen Utlendinger i Kina. Bruk Internett og eventuelt andre hjelpemidler til å finne svar på spørsmålene. Diskuter i klassen.

  1. Marco Polo er den mest kjente vesterlendingen som skal ha tjenestegjort ved det kinesiske hoffet. Omtrent når var det, og hvem var keiser da?
  2. Når snakket man i Europa om «Den gule fare», og hva mente man med det?
  3. Før 1949 besto nordmenn i Kina av to grupper, de som «prøvde lykken», og misjonærer. Hva skjedde med dem etter at kommunistene kom til makten i 1949?
Relatert innhold

Aktuelt stoff