Oppgave: Drøfte

Den kinesiske familien – studiespørsmål

Publisert: 23.08.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

En familie tar selfie på Den himmelske freds plass i Beijing. Foto.

Dette er studiespørsmål du kan arbeide med etter å ha lest artikkelen Den kinesiske familien. Bruk Internett og eventuelt andre hjelpemidler til å finne svar på spørsmålene. Diskuter i klassen.

  1. Hva menes med at familien i det tradisjonelle Kina var patriarkalsk?
  2. Tradisjonelt er kinesere moralsk forpliktet til å ta seg av den eldre generasjonen i alderdommen. Hva skjer når det bare er ett barn i familien?
  3. Søk deg fram til såkalte «befolkningspyramider» på nettet, og sammenlign Kina, Japan og noen europeiske land. Hva forteller de deg?
Relatert innhold

Aktuelt stoff