Fagstoff

Å arbeide som hovslager

Publisert: 15.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017

 

Huskelappen

Det er tre hovedområder i hovslagerfaget:

  • hovpleie
  • helse og sjukdom
  • verktøy og materiale

 

Hovslagerutdanninga er fireårig.

 

Det er stor etterspørsel etter hovslagere med fagbrev.

 

Hovslageryrket har lange tradisjoner, men ble innført i videregående skole for få år siden. Du går Vg1 naturbruk og Vg2 heste- og hovslagerfaget før du fortsetter som lærling i to år. Til sammen tar det fire år å bli hovslager gjennom videregående opplæring.

Hovslagerfaget har tre hovedområder: hovpleie, helse og sjukdom, verktøy og materiale.

Innholdet i læreplanen

Hovpleie tar for seg de ulike arbeidsoppgavene til hovslageren. Dette omfatter også håndtering av hest og hestens atferd. Her lærer du om verking, skoing, balansering og korrigering. Andre tema er etikk, kommunikasjon, velferd for hest og regelverk.
I helse og sjukdom lærer du om anatomi, med vektlegging på bein og beinstilling, om sjukdomslære og skader.
Verktøy og materiale tar for seg materialvalg, verktøy og smiing, i tillegg til vedlikehold av utstyr. 
Alle kompetansemåla finner du her:

Læreplan i hovslagerfaget Vg3 opplæring i bedrift 

Alle hester har behov for hovstell

En hovslager skal sko og beskjære hovene på alle typer hester. Om hesten skal ha sko eller ikke, kommer an på hva hesten trenger, men alle hester har behov for jevnlig verking. Antall hester, næringsvirksomheter og bruksområder øker, og det betyr økt etterspørsel etter profesjonelle yrkesutøvere.