Fagstoff

Mediebransjen – en bransje i utvikling

Publisert: 08.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Nettverk på sosiale medier. Illustrasjon.  

Det finnes mange spennende yrker å velge mellom dersom du ønsker å jobbe i mediebransjen. Dette emnet handler om hvilke ulike yrker og aktører som finnes i bransjen.

Journalistikk, informasjon og reklame

Felles for yrkesutøvere som jobber innen journalistikk, informasjonsvirksomhet og markedskommunikasjon, er at de har et klart budskap som de ønsker å formidle til en målgruppe. Men hensikten med formidlingen og måten de formidler budskapet på, er forskjellig.

Journalistikkens hovedoppdrag er å gi befolkningen sannferdig informasjon om det som skjer i verden. Journalistenes oppdragsgiver er i siste instans deg og meg. Informasjonsvirksomhet handler om å informere befolkningen eller forbrukerne på vegne av en bestemt oppdragsgiver. Hensikten med reklamen, eller markedskommunikasjon, er å selge et produkt på vegne av en leverandør. På hvert at disse områdene finnes det lover og regler som yrkesutøverne må kjenne til og forholde seg til.

Bransjer med mange yrkesgrupper

Yrkesgrupper som medieprodusenter, journalister, webansvarlige, fotografer, grafikere og illustratører finner vi både i nyhetsbransjen, informasjonsbransjen og reklamebransjen. Underholdningsbransjen omgir seg ofte med helt andre yrkesgrupper, som produsenter, regissører, scripter og programledere. Medieyrker av mer teknisk art finner vi i alle bransjer. Nye medieyrker utvikles stadig i takt med at teknologi og publikums medievaner endres.

Hvem eier bransjene?

Mediebransjen består av mange ulike aktører. Vi skiller ofte mellom offentlige medier og kommersielle medier. Norsk rikskringkasting (NRK) og Danmarks Radio (DR) er eksempler på offentlige medieaktører. Eierne av kommersielle medier kan være alt fra enkeltpersoner til store mediekonserner som eier flere mediehus og produksjonsselskaper. Eksempler på slike eierselskaper, eller mediekonserner, er Schibsted, Bonnier og Egmont. I tillegg fins det mange store medieaktører som kun jobber med informasjon og reklame, som norske Geelmuyden Kiese‎ og reklamebyrået TRY.

Frilansere

En frilanser er en person som ikke er tilsatt i en mediebedrift, men leverer medieuttrykk på bestilling eller som tilbud til etablerte bedrifter. Noen av frilanserne jobber for å etablere seg på markedet med det mål å få fast ansettelse. Andre trives med selvstendigheten og friheten det gir å ikke ha en fast arbeidsgiver. Mange som jobber i mediebransjen, har på et eller annet tidspunkt vært frilanser. Det kan være en måte å finne ut hvordan man trives i yrket, på. De fleste frilansere har etablert enkeltpersonforetak – altså en egen næringsvirksomhet – og sender oppdragsgivere regning for arbeidet via det.

Læringsstier

I dette emnet kan du jobbe videre med to læringsstier:

  • Medieyrker og medieaktører

Her får du oversikt over store medieaktører i den norske mediebransjen, kunnskap om sentrale medieyrker og et innblikk i arbeidshverdagen til ulike personer som jobber i mediebransjen.