Fagstoff

Hva er en nettbutikk?

Publisert: 13.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Netthandel av matvarer. Foto.   En nettbutikk er en kommunikasjons-, salgs- og distribusjonskanal som benytter et informasjonssystem for å skape nettbasert handel mellom en kjøper og selger.

Hva betyr så dette? La oss se litt nærmere på noen av nøkkelbegrepene i definisjonen.

En salgs- og distribusjonskanal

En nettbutikk er først og fremst en salgs- og distribusjonskanal som i utgangspunktet har den samme funksjonen som et hvilket som helst fast utsalgssted, nemlig å

  • selge varer og tjenester som dekker kundens behov (salg)
  • sørge for at kunden får produktene til riktig sted, tid, mengde, kvalitet, pris og person (distribusjon)

Netthandel - handlevogn med bokser på PC. Illustrasjon.

En kommunikasjonskanal

At en nettbutikk er en kommunikasjonskanal, vil si at nettbutikken er et virkemiddel vi benytter for å kommunisere tilbudet til kundene. For eksempel må nettbutikken gjøre tilbudet sitt kjent og fortelle hvorfor kundene skal kjøpe akkurat dette produktet.

En nettbutikk er med andre ord et virkemiddel, eller et konkurransemiddel, som vi også sier. En nettbutikk er både et virkemiddel for å få solgt og distribuert varer og tjenester og et virkemiddel for å kommunisere tilbudet ut til kundene. Her snakker vi med andre ord om virkemidlene plass (distribusjon) og påvirkning (kommunikasjon).

Vil du vite mer om nettbutikk? Gå til eStudie.no for mer informasjon.