Fagstoff

Hva er netthandel?

Publisert: 20.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Netthandel. Foto.   Når vi skal vurdere hva som kreves for å etablere og drive netthandel, må vi starte med å definere hva netthandel er. Det finnes mange forskjellige former for netthandel, eller e-handel, som det også kalles.

Med netthandel menes nettverksbaserte handelsløsninger for presentasjon, salg, betaling og distribusjon av produkter til en kunde.


At netthandelen er nettverksbasert, vil si at det kreves en eller annen form for digitalt nettverk som setter kjøperen og selgeren i kontakt med hverandre, slik at handelen skal kunne gjennomføres.

Dette nettet er normalt Internett – et åpent nett som alle med Internett-tilgang har tilgang til. Nettet trenger imidlertid ikke å være åpent. Nettbutikken kan også være en lukket e-handelsløsning på et intranett (LAN-nettverk) eller en halvåpen ekstranettløsning. Vi må derfor skille mellom åpne (Internett), halvåpne (ekstranett) og lukkede (intranett) netthandelsløsninger, avhengig av om e-handelsløsningen er tilgjengelig for allmennheten eller ikke.

Et annet krav er at kunden må ha en enhet, for eksempel PC/Mac, nettbrett eller mobil, for å kunne gjennomføre kjøpet, noe man ikke trenger for å handle i en fysisk butikk.

Vil du vite mer om netthandel? Gå til eStudie.no for mer informasjon.