Fagstoff

Reinflokken

Publisert: 22.12.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Reinflokk om høsten. Foto.Reinflokk om høsten   

Arktiske urfolk beskriver naturen ut fra lokale erfaringer og ut fra samspillet med naturen i dagliglivet. Dette gjør de på språket sitt, samisk. Den spesialiserte terminologien er unik og tilpasset lokale behov og praksiser i reindrifta.

Reinflokken

Når reindriftssamene snakker om reinflokken, bruker de ordet eallu, som betyr at flokken består av både voksne og unge hunn- og hannrein som eies av flere eiere i et fellesskap. På samisk bruker man ikke eksakte tall for å fortelle om flokkens størrelse, fordi tallet på rein er i konstant endring gjennom året, og disse endringene er uforutsigbare. Man bruker ulike begreper avhengig av hvor stor enheten er, for eksempel;

  • eallu er hele flokken av ulike typer eller kategorier rein
  • čora er en atskilt enhet (fra ti til hundre dyr) som er kommet bort fra flokken, men som søker etter flokken

Det sosiale hierarkiet i en reinflokk bestemmer i hvilken grad den enkelte reinen innenfor flokken får tilgang på beite. Reinen både samarbeider og konkurrerer om beitet. Hierarkiet er årstidsavhengig. I brunsttida om høsten troner de største bukkene øverst i hierarkiet. Etter brunsten skyves de nedover i hierarkiet. Om våren er simlene øverst i hierarkiet, og på denne årstida er de suverene i konkurransen om beitene.

Reindriftsutøverne må ha gode ferdigheter i å observere reinen og de omgivelsene den ferdes i. Det er viktig å ha kunnskap om både reinens natur, områdenes topografi, vær og klima, og om hvordan slike faktorer påvirker hverandre.

Åtte årstider

I reindrifta har året åtte årstider. Hver årstid har sine arbeidsoppgaver:

  • giđasdálvi (vårvinter)
  • giđđa (vår)
  • giđasgeassi (vårsommer)
  • geassi (sommer)
  • čakčageassi (høstsommer)
  • čakča (høst)
  • čakčadálvi (høstvinter)
  • dálvi (vinter)