Fagstoff

Slik beskriver reindriftssamene reinen

Publisert: 16.12.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Reineieren passer på. Foto. Reineieren med flokken sin  

Reindriftssamene har mange ulike navn på reinen alt etter alder og kjønn. Her er ei oversikt over de nordsamiske og sørsamiske fagbegrepene.

På samisk finnes mange begreper som beskriver alderen og kjønnet på reinen i flokken. For eksempel blir en reinkalv kalt for miessi/miesse. En hannrein som er 1,5 år gammel, kalles for varit/horhtje, og en 1–1,5 år gammel hunnrein kalles for vuonjal/voenjele. Et annet eksempel er når en hunnrein på 2–2,5 år skifter navn fra čoavjjet (hunndyr som har kalv i magen) til áldu/aaltoe når kalven er født. Áldu benevner både mora og kalven.

 Ordliste

Alderen på reinen

Hannrein

 

nordsamisk

sørsamisk

0–neste mai

miessi (kalv)
varis miessi

miesie
urries-miesie

1 år

čearpmat (kalv som har «levd» hele vinteren)

horhtje

1,5–2

varit

vueperes sarva

2,5–3

vuobirs, vuorsu

 

3,5–4

gottos
heargi <-> spáillit

girrehke

4,5–5

goasohas
heargi<-> spáillit

guesehke

5,5–6

máhkanas heargi<-> spáillit

maakenåhkoe

6–6,5

heargi<-> spáillit

 

6,5

nammaláhpat
heargi<-> spáillit

 

nommelaehpije

Alderen på reinen

Hunnrein

 

nordsamisk

sørsamisk

0–neste mai

miessi (kalv)
njiŋŋelas miessi

miesie
minngeles-miesie

1 år

čearpmat

voenjele

1,5–2

vuonjal
vuonjal-áldu

voenjele aaltoe

2,5–3

áldu <->rotnu

 

3,5–4

áldu <->rotnu

rotnoe

4,5–5

áldu <->rotnu

runtnetje – råtnoe

5,5–6

áldu <->rotnu

 

6–6,5

áldu <->rotnu

 

6,5

áldu <->rotnu