Oppgave: Drøfte

Positive og negative konsekvenser av nyimperialismen

Publisert: 13.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Et møte i Paris av en rekke menn som har vært guvernører i den franske kolonien Senegal. Foto.  

 

Les om virkningen av nyimperialismen før du jobber med oppgavene.

 

  1. På hvilken måte kan vi si at nyimperialismen hadde både positive og negative konsekvenser for landene som ble utsatt for den europeiske dominansen?
  2. Hvordan kunne verden ha sett ut i dag dersom europeerne ikke hadde søkt ut over Europas grenser for å sikre seg politisk og økonomisk kontroll i andre deler av verden?
  3. Hva mener du er årsaken til at fordelingen av de globale ressursene er så skjev som den er i dag?
 

 

Relatert innhold