Oppgave: Drøfte

Nyimperialisme

Publisert: 13.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Karikaturtegning basert på Rudyard Kiplings "Den hvite manns byrde". Britiske John Bull og amerikanske Uncle Sam bærer de fargede på ryggen mot sivilisasjon. Illustrasjon.  

 

Les fagstoff om nyimperialismen før du jobber med oppgavene.

 

Oppgaver

  1. Hvordan kan vi forklare det sterke europeiske ønsket om kontroll med oversjøiske områder i den nyimperialistiske perioden?
  2. Dersom vi sier at nyimperialismen var en forlengelse av den industrielle revolusjonen i Europa, hva mener vi da?
  3. Hvilke argumenter taler for at nasjonalisme er årsaken til nyimperialismen?
  4. Se for deg at europeerne i denne perioden hadde sett på mennesker med ikke-europeisk bakgrunn som likeverdige. Hvilke konsekvenser kunne det ha fått for den globale utviklingen i perioden 1870–1914?
 

 

Relatert innhold

Faglig