Hvorfor er ikke faget mitt på ndla.no?

Publisert: 09.06.2016

Det er styret som bestemmer, prioriterer og tildeler ressurser ang. hvilke fag det skal utvikles læringsressurser i. NDLA har et styre der hver eier (18 av 19 fylkeskommuner) har én representant valgt av fylkestinget. De fleste har valgt opplæringsdirektøren eller fylkesutdanningssjefen til styret.

Informasjon om utvikling av fag blir publisert på om.ndla.no.

Dersom du ønsker å dele fagstoff og være med på å utvikle digitale læremidler, kan du bruke NDLA sin delingsarena. Der kan du laste opp elementer, koble dem til kompetansemål og dele med andre.