Fagstoff

Målgruppe, kanaler og markedsføring

Publisert: 01.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Strømmetjenesten NetflixStrømmetjenesten Netflix skreddersyr programmer for spesielle målgrupper.  

Besøkstall og seertall er viktig for kommersielle aktører. I kommersielle medier, enten det er aviser, nettaviser eller kringkasting, er det reklamen som finansierer det redaksjonelle arbeidet.

I en programserie som «Hver gang vi møtes» på TV 2 er reklamefilmene som kommer før, underveis i og etter programmet, en del av totalpakka. Det er inntektene fra denne reklamen som gjør det mulig å produsere programmet. De som driver med markedsføring, er opptatt av å få reklametid og annonseplass i bestemte kanaler og i tilknytning til bestemte programmer. Da er det mer trolig at  reklamen treffer mennesker i de målgruppene avsenderne primært ønsker å nå. Det er nemlig disse som i neste omgang bruker penger på å kjøpe de varene det reklameres for.

Effektiv markedsføring må til for at bedriften skal tjener penger. Dersom få av mottakerne tilhører målgruppa, har markedsføringen mislyktes, og bedriften taper på markedsføringen. Også i betalingskanaler som HBO og Netflix brukes målgruppetenkning for å nå, treffe og tilfredsstille abonnenter. Her blir programserier utviklet spesielt for å få bestemte målgrupper til å tegne abonnement.