Oppgave

Stormaktene i Somalia

Publisert: 13.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Italienske offiserer i Italiensk Somaliland. Soldatene har hvite uniformer med blå bånd og tropehjelm. Maleri.  

 

Les fagtekstene om stormaktenes kontroll over de somaliske områdene før du svarer på oppgavene.

 

 

Oppgaver

  1. Hvilke europeiske stormakter gjorde seg til kolonimakter i Somalia?
  2. Hva var motivene deres for å sikre seg kontroll med somaliske områder?
  3. Hva taler for at kolonialiseringen av de somaliske områdene er et uttrykk for dragkampen mellom europeiske land om å få størst mulig global kontroll?
 

 

Relatert innhold