Oppgave: Drøfte

Okkupasjon av landområder

Publisert: 13.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Statue av Mohammed Abdullah Hassan i Mogadishu i Somalia. Statuen viser han til hest med sverd i hånden. Statuen er i dag ødelagt.Foto.  

 

Les om Britisk Somaliland og drøft følgende:

  1. Hvilke likheter og forskjeller ser du mellom britenes styre i Somalia og tyskernes okkupasjon av Norge under andre verdenskrig?
  2. Hvilke likheter og forskjeller ser du mellom Hassans motstandskamp og norsk motstand mot den tyske okkupasjonen?
  3. Hva tror du er avgjørende for hvorvidt en motstandskjemper blir betraktet som helt eller skurk (eventuelt terrorist)?
 

 

Relatert innhold