Fagstoff

Nye medievaner, nye handlemønstre

Publisert: 14.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Sosialt nettverk. Illustrasjon. De nye medievanene har resultert i en rekke nye handlemønstre. Noen framtredende endringer i medievaner er for eksempel bruk av e-post, søkemotorer, forum, blogger, chattekanaler, sosiale medier og netthandel.

Nye måter å samle inn beslutningsinformasjon på

De nye digitale mediene, med nye, unike medieegenskaper, har gitt oss en rekke nye verktøy som vi alle bruker for å samle informasjon om varer og tjenester, og som virksomheter må utnytte til sin fordel. Eksempler på medier vi alle bruker:

E-post: Å sende en e-post er gratis, og mottakeren mottar den i løpet av sekunder, uansett hvor i verden han er. «Alle» har en e-postadresse i dag. E-post har derfor blitt enhver virksomhets viktigste ikke - personlige kommunikasjonskanal i den daglige kommunikasjonen.

Søkemotorer: Søkemotorene på Internett er i dag blitt den viktigste kanalen for å dekke vårt behov for informasjon, spesielt når vi trenger faktainformasjon og informasjon om produkter, tjenester, priser og betingelser. Dersom virksomheten ikke er synlig i Google, som står for 90 prosent av nettrafikken i Norge, er den i praksis usynlig på Internett.

Nettsider: Søkemotorenes funksjon er å finne kilden til informasjonen vi leter etter og å gi oss en link til en nettside som inneholder denne informasjonen. For å være synlig på Internett trenger virksomheten dermed en egen nettside, noe de fleste norske virksomheter har i dag.

Forum og chattekanaler: For å få svar på brukerspørsmål benytter vi oss av ulike fora og chattekanaler der vi kan snakke direkte med en representant for virksomheten. De fleste mellomstore og større virksomheter har i dag slike funksjoner som en del av nettstedet eller nettbutikken.

Blogger: Uavhengige blogger betraktes av folk flest som nøytrale informasjonskilder og brukes av mange for å innhente bakgrunnsinformasjon om emner de selv har lite greie på, og om handlinger som krever større investeringer eller oppfattes som risikofylte.

Sosiale medier: De sosiale mediene har blitt en viktig informasjonskilde. Mange sjekker med Facebook hvis de er usikre på hva det sosiale nettverket deres vil mene om noe de tenker å kjøpe eller gjøre. Dette påvirker mediebruken og er noe virksomheter må tenke i vurderinger av folks handlemønstre.

Handle på internett. Foto.  Netthandel er blitt en akseptabel handelsform

Stadig flere velger å handle online istedenfor å bruke tid og ressurser på å oppsøke en fysisk forretning. Vi har tillit til at det er trygt å betale med betalingskort på Internett, spesielt hvis vi har med et norsk nettsted å gjøre. Spørsmålet er derfor ikke lenger om virksomheten skal ha en nettbutikk eller ikke, men hvilken type nettbutikk og hvilken plass i markedsstrategien den skal ha.

Vil du vite mer om medievaner og handlemønster? Gå til eStudie.no for mer informasjon.