Fagstoff

Fra offline til online vareprat

Publisert: 14.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Facebook på mobil. Foto.

Fram til for noen få år siden var Word Of Mouth, eller WOM, som vi forkorter det til, ensbetydende med personlig WOM, det vil si «vareprat» som ble formidlet muntlig gjennom personlig en-til-en-kommunikasjon eller i sosiale lag. Nå har de sosiale mediene i stor grad tatt over denne oppgaven.
 

I dag skiller vi derfor mellom personlig WOM (personlig vareprat) og eWOM (elektronisk vareprat). Av disse to har eWOM på rekordtid utviklet seg til å bli den viktigste formen for vareprat forbrukere imellom. eWOM kalles også for Word Of Mouse fordi positiv eller negativ vareprat i form av en anbefaling, klage eller meningsdeling bare er et museklikk unna.

Forskjellen mellom personlig og elektronisk vareprat

Forskjellen mellom personlig og elektronisk vareprat kan illustreres slik:

 

 Personlig WOM

  eWOM

Kommunikasjonsform:

Muntlig

Skriftlig

Kommunikasjonstype:

Ansikt til ansikt

Online

Spredning (av budskapet):

Liten

Svært stor

Spredningshastighet:

Sakte

Svært raskt

Grad av anonymitet:

Liten

Stor

Levetid:

Forsvinner raskt

Ubestemt (til det blir fjernet)

Målbarhet:

Vanskelig

Enkelt

 

Denne formen for sosial spredning av et budskap er ikke bare mer troverdig enn virksomhetens egne påvirkningsforsøk, den er også helt gratis. I hvert fall er hele spredningsprosessen gratis. Dette har gjort at eWOM er nøkkelen til suksess på nettet i dag.

Vil du vite mer om eWOM? Gå til eStudie.no for mer informasjon.