Oppgave

Kolonisering og imperialisme

Publisert: 13.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Frimerke fra protektoratet Britisk Øst-Afrika. Frimerke er blått med dronning Victoria med to løver på hver side. Foto.  

 

Oppgavene tar for seg de sentrale begrepene knyttet til kolonisering og imperialisme.

 

 

Oppgaver

  1. Hvordan skilte nyimperialismen seg fra tidligere europeisk ekspansjon?
  2. Hva er forskjellen på et protektorat og en koloni?
  3. Tenk deg at du bodde i et område som ble kolonialisert. Hvilken type koloni ville du helst ha vært innbygger i? Begrunn svaret.
  4. En rekke protektorater gikk fra først å være protektorat til seinere å bli koloni. Hva mener du kan ha vært årsaken til det?
 

 

Relatert innhold