Fagstoff

Utviklingen i medievanene

Publisert: 20.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Sende sms. Foto.

Mens aviser og fjernsynsreklame i flere tiår var de viktigste mediekanalene våre, har Internett nå tatt over som den dominerende kanalen. Ingen andre mediekanaler kan vise til større vekst de siste 15 årene enn Internett. Den store taperen er de grafiske (papirbaserte) mediene.

Sammenligner vi Internett med de tradisjonelle kommunikasjonskanalene, som aviser, radio og fjernsyn, er det ikke vanskelig å se at Internett skiller seg ut på mange måter.

De nettbaserte teknologiene gir oss mulighet til å

 • nå alle som er koblet til Internett, uten ekstra kostnader
 • ta i bruk dialog (toveiskommunikasjon) og triologi (alle-til-alle-kommunikasjon) istedenfor enveiskommunikasjon (monolog) mellom kunde og selger
 • ta i bruk interaktiv kommunikasjon, der brukerne selv kan vise interesse ved å klikke på en link, fylle ut et skjema, svare på spørsmål, velge meny eller lignende
 • kombinere multimediebudskap og interaktivitet ved å kombinere tekst, bilde, lyd og video i én og samme presentasjon
 • dele budskapet med andre på ulike måter, uten ekstra kostnader
 • la brukerne selv produsere innholdet de ønsker å se og dele
 • måle effekten i sanntid av alle salgs- og kommunikasjonsvirkemidlene som blir tatt i bruk

Disse unike egenskapene har gjort at ingen mediekanal i historien kan vise til en raskere spredning enn Internett. Det tok 30 år å selge 50 millioner radioer i verden og 18 år å selge like mange tv-er, men bare 4 år før vi hadde 50 millioner internettbrukere.

Enorm økning i mediebruk

Digitaliseringen har ikke bare endret medievanene våre, men også økt folks samlede daglige mediebruk med hele to timer daglig de siste ti årene – fra seks timer til over åtte timer daglig. Dette forteller hvor mye viktigere enn før de digitale mediene er blitt for vårt daglige liv.

Vil du vite mer om medievaner? Gå til eStudie.no for mer informasjon.