Fagstoff

Endret mediebruk - endret markedsføring

Publisert: 14.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Mennesker med emoticons til ansikt. Foto.
Endringen i folks mediebruk har ført til en endring i hvordan virksomheter markedsfører produktene sine. Du må for eksempel tenke helt annerledes for å oppnå suksess med Facebook-sider og andre sosiale medier enn med de tradisjonelle kanalene.

For noen få år siden ble det for eksempel brukt like mye penger på annonsering på Internett som i papiravisene. Siden da har annonsering på Internett økt på bekostning av de andre mediene, en økning som er forventet å fortsette i lang tid.

Kunden har fått større makt

Tidligere hadde virksomheten full kontroll med hva som ble skrevet om dem, hvem som skulle motta budskapet, og når de skulle motta det. Internett og de sosiale mediene har snudd dette bildet helt på hodet. De sosiale mediene gjør det ikke bare mulig for brukerne (kundene) å skape sitt eget innhold, de kan også enkelt si seg enig eller uenig i det som blir sagt, ved å klikke «like», legge igjen kommentarer og/eller dele innholdet med venner og bekjente. Dette har ikke bare ført til at virksomheten har mistet kontrollen over spredningen av eget budskap, men også gitt kundene langt større makt enn tidligere.

En mann sitter på Facebook på jobb. Foto.

Fra passive til aktive kunder (forbrukere)

Endringene i folks medievaner har gjort at forbrukerne ikke lenger er passive mottakere, slik tilfellet var da man bare hadde de tradisjonelle mediene. Forbrukerne er blitt aktive mottakere som selv kan være med på å skape og endre medieinnholdet og effekten av ethvert påvirkningsforsøk ved at de kan koble, dele og koordinere informasjonen på helt nye måter i de sosiale mediene.