Fagstoff

Økt digitalisering

Publisert: 14.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

"Liker ikke" på sosiale medier. Illustrasjon.  Digitaliseringen har gjort det enklere å dele kunnskap. Mesteparten av den informasjonen vi trenger i dag, ligger gratis tilgjengelig på Internett. For å klare å holde følge med utviklingen må vi endre oss stadig raskere.

 

Ved å gå til en av de mange søkemotorene som finnes (for eksempel Google), kan vi raskt og enkelt finne den informasjonen vi er ute etter. Resultatet har blitt at levetiden, det vil si livssyklusen, til alle produkter blir stadig kortere. Ikke bare må vi utvikle nye produkter og forbedre de eksisterende, vi må også videreutvikle og forbedre prosessene og aktivitetene internt i virksomheten for å utvikle oss i tråd med markedet, kundene og de ansattes forventninger.

 

Globaliserte markeder

Spredningen av stadig flere digitale nettjenester har gjort oss vant til å bruke Internett til stadig flere formål, noe som har resultert i nye medievaner og handlemønstre. Internett kjenner ingen landegrenser og har ingen åpningstider. Vi har fått en globalisert verden, med globaliserte digitale markeder, der konkurrentene er «alle» andre nettsteder med lignende produkter. Mange virksomheter har gått konkurs fordi de ikke klarte å hevde seg i konkurransen med de rimeligere og bedre alternativene som finnes på nettet.

Mer kravstore kunder

Dagens yrkesaktive generasjon har vesentlig lengre utdanning enn foreldrene, og dere kommer sannsynligvis til å ha enda lengre utdanning. Den økte kompetansen i hele samfunnet har ikke bare gjort kunnskap til et konkurransefortrinn for virksomhetene, den har også gjort kundene mer kravstore. De lar seg ikke lenger avfeie med billige reklametriks, dårlig kvalitet eller dårlig kundeservice. I dag kan hvem som helst gjøre et enkelt søk på nettet og finne hundrevis av andre leverandører i løpet av sekunder. Folk er ikke lenger avhengige av sine lokale leverandører og har dermed mer makt enn tidligere. Alle kan raskt og enkelt fortelle om sine dårlige eller gode erfaringer via de sosiale mediene.

Vil du vite mer? Gå til eStudie.no for mer informasjon.