Fagstoff

Hva mener vi med medievaner og handlemønstre?

Publisert: 20.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Gammel TV. Foto.  Medievanene og handlemønstrene våre har endret seg dramatisk. Vi har gått fra å være et postindustrielt samfunn til å bli et kunnskapssamfunn. Dette har fått store konsekvenser for vår måte å tenke salg og markedsføring på.

Viktige begreper

Med handlemønstre menes hvordan forbrukernes endrede medievaner og livssituasjon endrer kjøpsprosessen deres.

Kjøpsprosessen er prosessen og aktivitetene folk utfører når de  søker, velger, kjøper, bruker og evaluerer produkter og tjenester for å tilfredsstille sine behov.

Medievaner kan defineres som måten vi bruker mediekanaler og medier på.

Samfunnsutviklingen

Samfunnet har endret seg kraftig de siste 20 årene. Det er fordi vi har fått et digitalisert kunnskapssamfunn. Faktisk har vi sett flere innovasjoner (oppfinnelser/nyvinninger) de siste 20 årene enn i de foregående 1000 årene.

 

Vil du vite mer om medievaner og handlemønstre? Gå til eStudie.no for mer informasjon.