Veiledning

Eksempler på sjangertrekk

Publisert: 01.06.2016
Skjemaet viser typiske sjangertrekk innen journalistikk, informasjon og reklame. Du kan bruke et slikt skjema når du skal finne sjangertrekk i en medietekst. I tillegg kan du vurdere om medieuttrykket er dynamisk (i forandring) eller statisk.

 

Journalistiske sjangre
form
formål
innhold
relasjon til virkeligheten

Nyhetsmelding radio

jingle, autoritær stemme, korte og konsise blokker med journalistisk bearbeidet informasjon, del av en nyhetssending

holde innbyggerne orientert om hva som skjer i samfunnet

fakta om aktuelle hendelser i inn- og utland

gjengir virkeligheten

Nyhets-reportasje

på TV (f.eks. i TV2-nyhetene og Dagsrevyen)

dramaturgisk oppbygging, film fra reelle hendelser med journalistisk bearbeidet kommentar eller voice-over, blir sydd sammen med andre nyheter av ankerpersoner i studio

holde innbyggerne orientert om hva som skjer i samfunnet

fakta om aktuelle hendelser i inn- og utland

gjengir virkeligheten

Avis-enkét (f.eks. "Fem på gata")

korte intervju med samme spørsmål til ulike personer, bilde av personen, enkel, ryddig layout, journalistisk bearbeidet informasjon

holde innbyggerne orientert om hva som skjer i samfunnet

fakta om aktuelle hendelser i inn- og utland

gjengir virkeligheten

Reklame-sjangre

form

formål

innhold

relasjon til virkeligheten

Reklameplakat

stående eller liggende format, produktbilde, logo, informasjon om egenskaper og pris

orientere om, vekke interesse for og selge produkter, styrke tillit til en merkevare

viser produktets egenskaper,  men også følelsesmessig tilleggsverdi for forbrukeren

betalt informasjon relatert til virkeligheten, men appellerer til følelser og drømmer

Reklame-applikasjon (f.eks. på Instagram)

et bilde med kommentar og tagg, ev. merket «sponset», lagt inn i strømmen av bilder f.eks. på en Instagram-konto

orientere om, vekke interesse for og selge produkter, styrke tillit til en merkevare

viser produktets egenskaper, men også følelsesmessig tilleggsverdi for forbrukeren

betalt informasjon relatert til virkeligheten, men appellerer til følelser og drømmer

Radioreklame

jingler, intim og overbevisende stemme, en fortelling, gjerne et spørsmål som blir besvart, ofte samtaler, fengende musikk

orientere om, vekke interesse for og selge produkter, styrke tillit til en merkevare

viser produktets egenskaper, men også følelsesmessig tilleggsverdi for forbrukeren

betalt informasjon relatert til virkeligheten, men appellerer til følelser og drømmer

Informasjons-sjangre

form

formål

innhold

relasjon til virkeligheten

Informasjons-

skriv

nøyaktig og presis informasjon om en hendelse eller situasjon i et ryddig oppsett, kan være mer eller mindre designet

orientere, skape holdninger og adferdsmønstre

informasjon om hvem, hva, hvor, arrangementer, hendelser, framgangsmåter

praktisk orientering, fakta

Informativt nettsted

presis informasjon som er logisk organisert,  enkelt å finne informasjon, illustrerende og forklarende bilder

orientere, skape holdninger og adferdsmønstre

informasjon om hvem, hva, hvor, arrangementer, hendelser, framgangsmåter

praktisk informasjon, fakta, kan spille på følelser

Informasjons-plakat

bilde og tekst designet etter komposisjons- prinsipper, tydelig merket avsender

orientere, skape holdninger og adferdsmønstre

informasjon om hvem, hva, hvor, arrangementer, hendelser, framgangsmåter

praktisk informasjon, fakta, kan spille på følelser