Fagstoff

Komplettering av multilateral brønn

Publisert: 08.06.2016, Oppdatert: 20.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Sentralt i emnet:

  • Lateral-kryss
  • Soneisolering
  • Reservoar-komplettering

Multilateral komplettering. Illustrasjon.

Etter at vinduet i fôringsrøret er laget, trekkes millen ut, og sidebrønnen bores ned til målet med vanlig borekrone. Når lateralen er ferdig boret, starter kompletteringsfasen. 

Komplettering av lateralen

Det er mange ulike metoder som kan brukes for komplettering av lateraler i en brønn. Valget gjøres i forbindelse med feltplanleggingen, og noen valg gjøres i ettertid når man har bedre kunnskap om reservoaregenskapene. Alle metodene kan ikke beskrives her, men noen hovedsystemer kommer vi inn på.

Splitten i brønnen

Når hovedløpet er ferdig komplettert, plasseres en sealbore diverterSealbore diverter. En sealbore er et rørstykke som har en innvendig finpolert overflate. Den brukes som tetningsflate mot utvendige tetninger på rør som stikkes inn i sealboren. En sealbore diverter er skråkuttet i toppen og fungerer som en guide som skråner mot et annet løp i brønnen. like under fôringsrørets vindu for å lede kompletteringsutstyret ut i lateralen. I toppen av kompletteringsutstyret er lateralsystemet (splitten) som har to produksjonsrør. Det ene røret er festet til kompletteringen for lateralen, og det andre røret landes med tetning i sealbore diverter-en og skaper hydraulisk tetning mot denne.

I kompletteringen kan det også monteres utstyr som letter tilgang for brønnintervensjoner til riktig løp (guide), og som kan bidra til trykkisolering mellom lateralene (ventil).

Formation Junction (flergrenskryss) 

Reservoarløsningene

I lateralene i brønnen er det reservoaregenskapene som avgjør om brønnen skal kompletteres med screen, soneisolering eller innstrømningskontroll. Hver lateral kompletteres på den måten som reservoargeologene anbefaler.

Komplettert flergrensbrønn. Illustrasjon.Multilateral komplettering   

Kompletteringens ankring i brønnen

Utstyret som skal installeres i lateralen, kjøres inn og landes som en vanlig liner. Liner hanger-en ankres over vinduet i fôringsrøret. Liner hanger-en fungerer da som støtte for kompletteringen og gir et dybdereferansepunkt i brønnen.

Utstyret til kompletteringen i lateralene

I brønnene på Troll og Oseberg var den vanligste løsningen å installere et aluminiumsvindu der lateralen skulle starte, ettersom aluminium er enklere å bore ut enn stål. Dette dannet grunnlaget for en standard nivå 3 TAML-løsning.

Soneisolering og innstrømningskontroll

Både hovedløpet og lateralen kan ha svellpakningerSvellpakning (swell packer) er et rør med utvendig gummi-element som reagerer med væske (olje eller vann) og sveller i størrelse til det tetter mot den utvendige grensen (brønnen). og ICD (Inflow control device)ICD (Inflow Control Device). En strupe-mekanisme som brukes for å redusere (regulere) innstrømningen i brønnen på et avgrenset område. Brukes ofte for å forsinke vanngjennombrudd i hælen på lange horisontale brønner. ICD kommer i ulike utgaver fra flere leverandører. for å styre innstrømningen fra reservoaret og tvinge oljestrømmen inn i skjermene. 

Svellpakninger hindrer strømmen på utsiden langs screenene i ringrommet og brukes for å dele brønnens lengde opp i flere soner.

ICD lager motstand (mottrykk) mot innstrømning i screenene. Det plasseres størst motstand ved krysset og minst eller ingen motstand ytterst i brønnen. På denne måten oppnås jevn drenering av reservoaret.

ICD animasjon
Leverandør: Baker Hughes Inc
 

Ventiler mot krysstrømning

Krysstrømning er når olje, gass eller kondensat fra én lateral går inn i en annen lateral på grunn av ulike trykk. For at alle lateralene skal bidra til produksjon, må krysstrømning forhindres. I lateralene kan det installeres en ventil, gjerne en «flapperventil» (klaff). Det er en enveisventil som tillater strømning gjennom ventilen fra reservoaret under, men som stenger dersom det kommer strømning fra den andre siden. Ventilen brukes når det opprinnelig er ulike trykk i lateralene, eller når det forventes at trykket faller til ulikt nivå i løpet av produksjonstiden.

Logging under produksjon

I multilaterale brønner er det nyttig med informasjon fra hver lateral. Det kan fortelle oss hvilke lateraler som produserer hydrokarboner, og hvilke lateraler som ikke produserer noe, eller som produserer mye vann. Det vanligste er å installere trykk- og temperaturmålere med kabel opp til overflaten.