Oppgave: Repetisjon

Grammatikmix 4

Publisert: 01.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
 • Substantiv
 • Eiendomsord
 • Setningsbygning
 • Nicht og kein

Symbol for grammatikkoppgave. Foto.

Oppgave 1

Substantiv og kjønn

 

Hva slags kjønn har (alle eller de fleste)

 

 1.  substantiv på -chen
 2. substantiv som ender på -ik
 3. navn på deler av dagen (Abend, ...)
 4. navn på ukedager
 5. substantiv som ender på -ung
 6. substantiv som ender på -e
 7. substantiv som ender på -er
 8. substantiv som ender på -ie
 9. substantiv som ender på -ment
 10. substantiv som ender på -um 

Oppgave 2

Substantiv og kjønn

 

Finn eksempelord som illustrerer reglene i oppgave en. Nevn eksempelord til hver regel. Bruk ord du allerede kjenner, eller finn eksempler i gloselister eller i ordboka.

Oppgave 3

Regler for flertallsform av tyske substantiv

 

Hvilken ending får disse substantiva i flertall? Skriv ned flertallsformene. Skriv også ned reglene som substantiva er eksempler på. Bruk oppslagsverk der du trenger det.

 

 1. die Katze, die Familie, der Junge, die Schule
 2. der Lehrer, der Bäcker, der Lader
 3. das Klo, der BMW, der VW
 4. der Laptop, das Handy, der Fan
 5. die Oma, das Baby, der Bikini, das Kanu
 6. die Lehrerin, die Ärztin, die Schülerin
 7. das Mädchen, das Meerschweinchen, das Kaninchen
 8. der Tag, die Hand, das Heft, das Pult, das Tier, der Hund, das Pferd
 9. das Kind, das Wort, das Buch, das Land

Oppgave 4

Flertallsformer av tyske substantiv


Substantiva nedenfor er mye brukt. Skriv ned flertallsformene. Hva er felles for dem?

 

der Vater, die Tochter, die Mutter, der Sohn, das Wort, das Buch, das Land, die Hand

Oppgave 5

Eiendomsord

 

 1. Til hvilken ordklasse hører eiendomsorda?
 2. Norske eiendomsord kan stå foran eller etter substantivet. Hva med de tyske eiendomsorda? Gi  norske og tyske eksempler som viser hvor eiendomsorda kan eller må plasseres.
 3. Tyske eiendomsord bøyes på samme måten som ein og kein. Gi to eksempler som viser at disse tre orda bøyes på samme måten.
 

Oppgave 6

Eiendomsord

 

Oversett setningene nedenfor til norsk:

 • Anna liest ihr Buch.
 • Peter liest sein Buch.
 1. Hvilke to oversettingsmuligheter har vi?
 2. Forklar forskjellen mellom norsk og tysk.

Oppgave 7 

Setningsbygning

 

Ta utgangspunkt i eksempelsetningene nedenfor og forklar:

 

 1. Verbalet er setningsleddet som vanligvis står på plass to i setningen. Hvor mange setningsledd kan stå foran verbalet?
 2. Hvilken type setninger begynner med verbalet?
 3. På hvilken plass står subjektet når plassen foran verbalet er opptatt?

 

 • Ich esse heute Pizza.
 • Heute esse ich Pizza. 
 • Pizza esse ich heute. 
 • Isst du heute Pizza?  
 • Was isst du heute?   

Oppgave 8

Nekting med nicht og kein

 

Gjør de fortellende setningene nedenfor om til nektende setninger. Begrunn de tilfellene der du må bruke kein.


 • Ich bin aus Norwegen.
 • Fünf mal drei ist sechzehn.
 • Hans schnarcht.
 • Kine hat mein Physikbuch.
 • Wir haben einen Onkel in Amerika.
 • Er hat Freunde.
Relatert innhold