Fagstoff

Kolonialismen

Publisert: 13.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Verdens imperier og kolonier i 1914, før utbruddet av 1. verdenskrig. Kart.Imperier og kolonier før 1. verdenskrig 

Fram til 1870-årene hadde folket som levde på Afrikas Horn, somalifolket, hatt et naturlig fellesskap. De hadde felles språk, kultur og historie. Europeerne hadde tatt politisk kontroll over området, og folkegruppen ble splittet. De var ikke alene. I 1914 lå størstedelen av landområdene på jorda under europeisk kontroll.

I europeisk historieskriving omtales tiden mellom 1870 og 1914 som kolonialismens tidsalder.

Kolonialisme vil si at en stat sikrer seg politisk og økonomisk kontroll over en annen stat og regner denne staten som «sitt» område. Ved siden av at mange folkegrupper mistet sin selvstendighet, var kolonialiseringen kjennetegnet av at koloniene lå på annet kontinent enn kolonimakten. Særlig var det Storbritannia, Frankrike og Italia, og i noen grad Tyskland, som aktivt gikk inn for å sikre seg kolonier. Landområder i Afrika, Asia og Sør-Amerika var viktige mål. I Nord-Amerika og Australia var situasjon annerledes. Der var det den europeiske innvandrerbefolkningen som rev seg løs fra moderlandene i Europa og gjorde seg økonomisk og politisk selvstendig.

Under arbeidet med dette emnet skal du tilegne deg tilstrekkelig kunnskap til å presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i ikke-europeisk områder. Vi har valgt å studere disse dramatiske årene ved å gi et nærbilde av endringene i de somaliske områdene. Du får også lese om kolonialiseringen sett fra ulike perspektiver, ved at vi har valgt å presentere ulike syn på årsakene til og virkningene av det som skjedde i kolonitiden.

Relatert innhold