Fagstoff

Sjanger, medium og format

Publisert: 01.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Fredrik Skavlan. Foto.TV-programmet Skavlan er et nordisk eksempel på sjangeren talkshow. Men denne TV-sjangeren har mange likheter med Rolf Kirkvaags berømte radioshow Lørdagskveld i store studio på 1950-tallet.      

Når du skal lage medieuttrykk, er det viktig å bruke sjangertrekk for å skape og oppfylle mottakernes forventninger. Det bidrar til å få fram budskapet på en effektiv måte og gjør produksjonen av medieuttrykk enklere. Ulike medier krever ulike formater.

Sjanger og medium

Selv om medieuttrykk til en viss grad er prisgitt det mediet de blir distribuert gjennom, er ikke en sjanger i utgangspunktet knyttet til et spesielt medium. Det er selvfølgelig ikke mulig å vise et fotografisk portrett på radio. Men det er mulig å lage lydbilder som gir lytterne tilnærmet samme opplevelse.

Sjangeren reportasje finner vi både i avis, radio og fjernsyn. Men i produksjonen av en fjernsynsreportasje vil du bruke andre virkemidler enn i avisreportasjen. Det avisreportasjen og fjernsynsreportasjen har felles, er at begge er en fortelling om noe som faktisk har skjedd, sett gjennom øynene til en reporter.

  Hør på dette radioklippet. Etter kun et par sekunder forstår du at det dreier seg om en nyhetssending, eller hva?

Vi har en felles kulturell overenskomst om hva betydningen er av de lydene vi hører, og måten de er satt sammen på. Autoriteten i stemmen til nyhetsankeret er et viktig kjennetegn på at sjangeren er en nyhetssending. En slik forståelse av sjangeren gjør at du som mottaker har forventninger om å få servert seriøse, faktabaserte situasjonsbeskrivelser og fortellinger fra inn- og utland.

Format

Et format er den tekniske spesifikasjonen et medieuttrykk må ha for å kunne publiseres og distribueres. A4 er kanskje det formatet som er best kjent. Det er standardformatet for papirark i kopimaskiner og skrivere. Letter-formatet dukker ofte opp i dataprogrammer laget i USA. Det er litt mindre enn A4-formatet. Når du redigerer et bilde i et digitalt bildebehandlingsprogram og det skal trykkes, må du passe på å velge riktig utskriftsstørrelse og lagre bildet i et filformat som en skriver kan lese.

Lokalaviser blir ofte trykt i tabloidformat, mens mange større regionaviser fremdeles blir trykt i fullformat. Helgemagasiner trykkes ofte i et eget format. Bruk av standardformater må stemme overens med de teknologiske mulighetene som fins for trykk og utkjøring. På nett er utfordringen at innholdet leses på både vanlig skjerm, nettbrett og mobil. Derfor får stadig flere nettaviser responsivt design, et design som tilpasser seg den skjermen du ser på.

På fjernsyn har lengden på ulike programmer vært standardisert. Dokumentarer er ofte i underkant av en time, serier også, hvis ikke de er 45 minutter eller 1.30 time. Reklame på TV 2 kan være på 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 eller 60 sekunder. Grunnen til de faste lengdeformatene i tradisjonelt fjernsyn er at alle programmer i en TV-kanal må følge et fastlagt tidsskjema. Med utbredelsen av nettbaserte fjernsynstjenester vil ikke standardiserte lengder på programmer være så viktig lenger.

Samme uttrykk i flere formater

Medieuttrykk lages ofte i flere ulike formater, avhengig av hvilken mediekanal de skal distribueres gjennom. Det betyr at uttrykket må tilpasses både teknisk og visuelt.

En reklamefilm lages gjerne i flere versjoner, for eksempel både i 30 sekunders- og 20 sekunders-format. Da kan den brukes i reklamepauser på TV med ulik varighet. På samme måte blir en reklameplakat gjerne laget i flere varianter til bruk i ulike sammenhenger, for eksempel en versjon som kan henges på en oppslagstavle, og en versjon som passer i et magasin. Eller som i eksempelet nedenfor (klikk på bildene):

Eksempel 1
Eksempel 2

Lastebil med reklame for Evergood kaffeLastebil med reklame for Evergood kaffe  

En kaffepose med bilde av en kaffekopp og kistornblad. Fotografi.Pose med Evergood julekaffe