Fagstoff

Vokabelliste "Mein Morgen"

Publisert: 17.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Symbolbilde for ordforråd. Illustrasjon. 

Tysk
Norsk

aufstehen
ich stehe auf

stå opp
jeg står opp

morgens

om morgenen

früh

tidlig

essen
ich esse, du isst, er isst

spise
jeg / du / han spiser

losgehen
ich gehe los

gå hjemmefra, gi seg i vei
jeg går hjemmefra

anfangen
ich fange an, du fängst an, er fängt an

begynne
jeg begynner, du begynner, han begynner

der Wecker, -

vekkerklokke

klingeln

Der Wecker klingelt.

Es klingelt.

ringe

Vekkerklokka ringer.

Det ringer.

aufwachen
ich wache auf

våkne, våkne opp
jeg våkner (opp)

duschen

dusje

sich schminken

ich schminke mich

sminke seg

jeg sminker meg

(die) Zeitung lesen
ich lese, du liest, er liest

lese avis
jeg leser, du leser, han leser

die Zeit, -en
Ich habe Zeit.

Ich habe keine Zeit.

tid

Jeg har tid.

Jeg har ikke tid.

das Frühstück, -e
kein Frühstück

frukost
ingen frukost

losradeln
ich radle los, du radelst los

sykle hjemmefra, sykle av sted
jeg sykler av sted, du sykler av sted

laufen

ich laufe, du läufst, er läuft

løpe, springe

jeg løper, du løper, han løper

schon

allerede

auspacken
ich packe aus

pakke ut, pakke opp
jeg pakker ut / pakker opp

holen

Ich hole meinen Schulrucksack.

hente

Jeg henter skolesekken min.

nehmen

ich nehme, du nimmst, er nimmt

å ta

jeg tar, du tar, han tar

Ich nehme den Bus zur Arbeit.

Jeg tar bussen til jobben.

die Werkzeugkiste, -n

verktøykasse

nichts

ikke noe, ingenting

hören

Ich höre nichts.

høre

Jeg hører ingenting.

Relatert innhold

Generelt