Oppgave: Drøfte

Diskusjonsoppgaver: «Forbudt kjærlighet»

Publisert: 01.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Og dansen går... Plattdans i Finnmark under andre verdenskrig. Norske kvinner og tyske soldater. Bildet er i farger. Foto.  

 

Her skal du jobbe med oppgaver knyttet til forfølgelsen de såkalte tyskerjentene møtte i perioden etter at freden kom til Norge våren 1945. Svar på spørsmålene på egen hånd før dere går sammen i grupper for å diskutere.

 

Oppgave 1

 1. Vi vet at ca. 5000 norske jenter og kvinner ble jaget og skamklippet på hodet de første fredsukene. Var dette en passende straff? Begrunn svaret ditt.
 2. Hva slags lovbrudd hadde de begått?
 3. Mange kvinner ble internert og sendt ut fra landet. Hvordan sto dette i forhold til det kvinnene hadde gjort, nemlig å forelske seg i, eller henge med tyske soldater? Kan du forstå reaksjonen mot tyskerjentene etter krigen? Begrunn svaret ditt.
 4. Var det samme straff for dem som hadde tjent økonomisk på å samarbeide med tyskerne? Hvorfor tror du det var sånn?
 

Faksimile fra Arbeiderbladet, 19. april 1947. Hovedsaken har overskriften "Omtrent alle tyskerjentene var mer eller mindre åndssvake". Foto av avisside.Faksimile Arbeiderbladet, 19. april 1947 

Oppgave 2

 

Se på faksimilen av Arbeiderbladet i april 1947.

 1. Hvordan kunne de norske jentene forelske seg i fienden? Tror du de forsto hvilke konsekvenser det kunne få?
 2. Jentene ble omtalt som mindre begavet. Var de det, eller var de bare unge og midt i «forelskelsesalderen»?
 

 

Oppgave 3

 1. Det kan virke som om kvinnene hadde et spesielt moralsk ansvar under krigen. De skulle ikke forelske seg i de tyske soldatene. Hvorfor tror dere at det var slik?
 2. Finnes det forbudt kjærlighet i dag også? Drøft.

 

Relatert innhold