Fagstoff

Litt om ulike ventiler

Publisert: 31.05.2016, Oppdatert: 20.07.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Sentralt i emnet:

Ulike ventiltyper

 • Stengeventil
 • Sluseventil
 • Tilbakeslagsventil
 • Fjernoperert ventil
 • Manuell ventil

Ventilratt på oljeplattform i Nordsjøen. Foto.  

Offshore finnes det mange ulike typer ventiler. Her ser vi litt nærmere på noen av disse.

Offshore føres væske i ulike systemer gjennom installerte rør, midlertidige rør og manifolder og fleksible slanger. Alle rørsystemene er forbundet til tank, pumpe og ventiler. Mellom tanker, pumper og manifold er det ulike typer ventiler.

I denne samlingen av tekster og bilder fokuserer vi på informasjon om et utvalg av de ventilene som du kan møte i din jobb offshore. Her dekkes ikke sikkerhetsventiler som fungerer som brønnbarrierer.

Kværner Oil & Gas sitt ventilkompendium

Kværner Oil & Gas har laget et kompendium der de omtaler ulike typer ventiler, viser oppbygning og funksjon og forklarer en del engelske begrep og navn på ventilene. I kompendiet forklares både hvordan ventilene utsettes for krefter og slitasje, og hvordan ventilene kan opereres og vedlikeholdes. Hensikten med kompendiet er at man skal kunne være i stand til å gjøre en kritisk vurdering av de vanligste ventilers virkemåte, og at man skal kunne gjøre en vurdering av ventilvalg og hvordan ventiler bør behandles. Det er også vist til engelske navn og begrep som man møter i fagmiljøet. Navn og begrep i kursiv skrift, er omtalt i kapittel 2.
Kompendiet er av eldre dato, noe som gjør deler av innholdet utdatert.

Åpen/stengt-ventiler:

 • sluseventil (gate) 
 • kuleventil (ball)
 • spjeldventil (butterfly)
 • pluggventil

Reguleringsventiler:

 • seteventil (globe)
 • nåleventil (needle)
 • membranventil (diaphragm) 
 • tilbakeslagsventil (check)
 • strupeventil (choke)

Les mer i ventilkompendium.

Skisse av en seteventilSeteventil

Fjernopererte ventiler

Noen ventiler opereres mekanisk, det vil si vi snurrer på et ratt eller vrir en hendel. Andre ventiler opereres fra et panel og styres med luft eller hydraulikkvæske. En fjernoperert ventil kan beveges ved hjelp av en posisjonsregulator. Her kan du sette deg inn i hvordan dette fungerer.

Les mer om reguleringsventilen og fordyp deg i hvordan reguleringen fungerer.

Reguleringsventil. Foto.Reguleringsventil 

Oppslag på nettet

Wikipedia har en veldig god oversikt om ventiler. Den har gode skisser og forklaringer. Språket i lenken er engelsk, noe som gir en mulighet til å bli bedre kjent med begrep som er relevante i fagmiljøet.

Les mer om ventiler på WikipediA.

Butterfly-ventil med elektrisk aktuatorButterfly-ventil med elektrisk aktuator 

Hydraulisk- og pneumatisk-opererte ventiler

Alle store ventiler som opereres fra et panel, opereres enten ved hjelp av lufttrykk, hydraulisk væsketrykk eller en kombinasjon av hydraulikk, pneumatikk og elektriske signal.

Her er litt om disse ventiltypene.

Symboler − hydraulikk 

Symboler − pneumatikk 

Pneumatiske ventiler