Fagstoff

Sementhodet

Publisert: 27.05.2016, Oppdatert: 20.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Sentralt i emnet:

  • Sementhodet monteres på toppen av casing eller borerør.
  • Fra sementhodet droppes plugger som fungerer som skille foran og bak sementen.

Sementeringsmanifold. Illustrasjon.Sementhode for to-plugg-sementering 

Når sementen er ferdig blandet, pumpes den inn gjennom et sementhode til brønnen. Sementhodet fungerer som en manifold, der skillevæske pumpes foran og bak sementen slik at sementen plasseres på riktig plass i brønnen. I sementhodet lagres plugger som brukes som skille foran og bak sementen.

Sementhodet

Sementhodet (cementing head) er en manifold som monteres på toppen av casing eller borerør som en overgang fra pumpene til casingen som skal sementeres fast.

Et sementhode består av en manifold med ventiler og låsekiler for plugglanding. Fra rørkoblingene på sementhodet kobles det fleksible rør og faste rørkoblinger med bend (chiksan) til sementmanifolden. Disse koblingene er midlertidige koblinger som alltid må trykktestes før bruk.

Når sementhodet er montert og alle koblinger testet, kan slam, skillevæske og sement pumpes via standpipemanifolden og inn i brønnen i henhold til prosedyrene for jobben. Utformingen av sementhoder er tilpasset sementeringsmetoden som skal brukes, og hvor i brønnen det skal sementeres.

Sementhodet og chiksanrørene er leieutstyr som vedlikeholdes på land og mobiliseres offshore etter avrop fra operatørselskapene.

To-plugg-sementeringsmetoden

To-pluggs-semeneringsmetoden benyttes for sementering av intermediate og production casing. Pluggene brukes til å separere væskene i brønnen fra sementblandingen. Sementhodet er designet til å ha en eller to plugger installert, og pluggene kan klargjøres før man mikser sementblandingen.

Før sementen pumpes inn i brønnen, blir en skillevæske (spacer) pumpet inn i brønnen i manifoldens nederste innløp. Deretter blir den nederste pluggen, kalt bunnpluggen (bottom plug), koblet fri, en ventil over pluggen åpnes, og sement pumpes inn i det midtre innløpet.

Etter at sementen er pumpet inn, blir topp-pluggen (top plug) frigjort, og en ventil rett over åpnes.

Borevæske pumpes inn bak topp-pluggen fra det øverste innløpet i sementhodet. Borevæsken brukes som fortrengervæske (displacement fluid) for å få sementen ned til riktig sted.

Bunnpluggen lander i en landekrage (float collar), og et svakt punkt i toppen av pluggen revner slik at  sementen renner gjennom casingskoen og ut i ringrommet (annulus). All sementen fortrenges til topp-pluggen lander i bunnpluggen. Topp-pluggen er laget som en tett plugg. Trykket i brønnen stiger, noe som indikerer at sementeringsjobben er fullført.