Fagstoff

Februarrevolusjonen: Ned med tsaren

Publisert: 15.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

En folkemengde demonstrer i Petrograd under Februrarrevolusjonen i Russland i 1917. Foto.  

1. verdenskrig svekket tsarens autoritet og bidro til hans fall. Februarrevolusjonen i 1917 kan oppfattes som folkets opprør mot et autoritært regime. En ny provisorisk regjering ble etablert. Regjeringen skulle styre Russland fram mot valget på en ny grunnlovgivende forsamling. Men da Lenin kom til Russland i april 1917, skulle alt endre seg.

Motsetninger i Russland etter 1905

1905-revolusjonen i Russland rystet tsarregimet, men skapte også motsetninger blant de opposisjonelle partiene. I tiden fram til 1. verdenskrig gjorde tsaren og hans støttespillere alt de kunne for å begrense Dumaens makt. Mange av Dumaens liberale politikere mistet troen på et konstitusjonelt monarki og ble ytterligere radikalisert. Også blant mensjeviker, bolsjeviker og sosialrevolusjonære var det sprikende oppfatninger om hva det nye Russland skulle bestå i.

100 år siden utbruddet av første verdenskrig 

 

Russiske tropper marsjernede mot Østfronten under 1. verdenskrig. Foto. Russiske tropper marsjerer mot østfronten under 1. verdenskrig.  

Radikalisering og uro

Til tross for tsarens autoritære styre opplevde Russland økonomisk vekst fram mot 1. verdenskrig. Samtidig var landsbygda preget av bondeopprør og byene av omfattende streiker. Da 1. verdenskrig brøt ut, var den russiske arbeiderklassen blitt ytterligere radikalisert, og motsetningene mellom bøndene og godseierne var ennå ikke løst.

Østfronten

Russland inngikk i trippelententen med Frankrike og Storbritannia. Ved krigsutbruddet ble den russiske armeen mobilisert og satt inn på østfronten i kamp mot tyske styrker. Til tross for indre sosial uro blomstret den russiske patriotismen i krigens første fase. Dette skulle vise seg å være kortvarig, og i takt med krigsnederlagene ble kritikken rettet mot tsarregimets manglende evne til å styre landet i krig. Den politiske ledelsen ble oppfattet som udugelig, og tsaren unnlot å bruke de liberale politikerne i Dumaen for å skape støtte i befolkningen.

Arbeidere i demonstrasjonstog under Februarrevolusjonen i Russland i 1917. Dette er fra Petrograd og både menn og kvinner demonstrerer. Foto. Arbeidere demonstrerer i Petrograd under februarrevolusjonen.   

 

Bilde av revolusjonære tropper foran Dumaen februar 1917Revolusjonære tropper foran Dumaen 

Februarrevolusjon

Krigen tærte på Russland økonomisk og politisk, og i februar 1917 startet de første demonstrasjonene som skulle lede Russland inn i en vedvarende revolusjonær tilstand i lang tid framover. Med kvinnelige tekstilarbeidere i spissen demonstrerte mange opposisjonelle mot uføret som tsarregimet befant seg i. Demonstrasjonene vedvarte i dagene som fulgte.

Som tidligere valgte tsaren å sette inn soldater mot demonstrantene, men blant utkommanderte bondesoldater fantes en sterk uvilje mot å skyte på demonstrantene. I løpet av kort tid ble det mytteri blant soldatene, og etter hvert sluttet hele regimenter opp om demonstrantene. Dette avgjorde tsarregimets skjebne for det russiske folket, og tsaren valgte å abdisere i mars samme år.

Bilde av Alexander Kerensky, Krigsminister for den provisoriske regjeringen sommeren 1917eKrigsminister i den provisoriske regjeringen, Alexander Kerensky (1881–1970)  

«Dobbeltmakt»

I det politiske vakuumet etter tsarens fall dannet det seg to sentre som gjorde krav på makten i Russland. Blant liberale politikere i Dumaen ble en provisorisk regjering erklært. Målet for regjeringen var å styre landet fram til folket hadde stemt inn representanter til en ny grunnlovgivende forsamling. Likevel valgte den provisoriske regjeringen å fortsette krigen mot Tyskland. Dette skulle etter hvert vise seg å bli et feilgrep.

Sovjetene

Samtidig ble arbeiderrådene (sovjetene) viktige talerør for arbeiderklassen. En sentralkomite for sovjetene ble etablert, der både sosialrevolusjonære, mensjeviker og bolsjeviker var representert. I første omgang ønsket ikke sovjetene makten, men skulle fungere som et organ som skulle sikre arbeiderklassens interesser overfor den provisoriske regjeringen. Likevel ble sovjetene raskt nødvendige for den provisoriske regjeringen, fordi de hadde stor innflytelse innenfor jernbane, post og blant de militære styrkene i St. Petersburg. Regjeringen måtte derfor tolerere at sovjetene var et uttrykk for folkeviljen.

Lenin taler ved Tauride-palasset i Petrograd i april 1917. I talen annonserte han sine aprilteser. Foto. Lenin annonserer sine aprilteser i en tale i Petrograd i april 1917.  

Lenins aprilteser

Alt skulle endre seg med Vladimir Lenin (1870–1924). Lenin hadde lenge oppholdt seg i utlandet, men med tysk hjelp og økonomisk støtte ankom han St. Petersburg i april 1917. Som leder for bolsjevikene oppfordret Lenin gjennom sine aprilteser til:

  • Fred. Russisk tilbaketrekning i krigen. Som politisk utspill appellerte dette til de krigstrøtte soldatene og befolkningen generelt. Bolsjevikene framsto med dette som det eneste partiet som ville stoppe Russlands deltakelse i krigen.
  • Jord. Den langvarige konflikten på landsbygda om eierskap mellom ufrie bønder og godseiere skulle løses ved at bolsjevikene skulle dele ut jord til bøndene.
  • Brød. Som symbol på matmangel som følge av krigens lidelser og tsarens vanstyre ble brød symbolet for en krigstrett bybefolkning.

Frihet for minoritetene

Flere av Russlands nasjonale minoriteter benyttet anledningen til å kreve frihet og selvstendighet. Dette synet fikk støtte av Lenin.

 

Tankekart: Første verdenskrig og den russiske revolusjon  

All makt til sovjetene

Lenin oppfordret i tillegg sine partifeller til å gripe den politiske makten i Russland så raskt som mulig. Gjennom slagordet «All makt til sovjetene» skulle bolsjevikene bekjempe den provisoriske regjeringen.

Som propagandautspill var Lenins aprilteser en suksess. Tesene skapte håp for ulike grupper i Russland og gav bolsjevikene større oppslutning enn tidligere.

 

Kilde

Åsmund Egge: Fra Aleksander II til Boris Jeltsin   

Oppgaver

Aktuelt stoff

Relatert innhold