Fagstoff

Verdikjeden for Litago Sjokolademelk

Publisert: 08.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Litago. Foto.  

Verdikjeden for Litago og andre landbruksprodukter er spesiell fordi alle leddene i kjeden oftest er å finne i Norge. I de fleste andre næringer finner vi ofte deler av verdikjeden utenlands, eller hele eller deler av produksjonen blir importert eller eksportert.

Bonden og samvirkebedriftene

Litago Sjokolademelk er et landbruksprodukt. Råvaren kommer fra norske melkebønder. Den enkelte gården er for liten til å ha egen transport, egne innkjøpsavtaler og lignende. De fleste får slike tjenester gjennom samvirkebedriftene, som eies av om lag 40 000 bønder og foredler jordbruksråvarer fra hele landet. De største samvirkebedriftene er TINE, Nortura, Felleskjøpet, Hoff, Gartnerhallen og Honningcentralen.

Verdikjeden

Om vi bruker Porter, kan vi beskrive verdikjeden for Litago Sjokolademelk og andre landbruksprodukter omtrent slik: 

Inngående logistikk

Norsk mat blir ofte produsert på ganske avsidesliggende gårder. Bonden melker kyrne, kjøler ned melken og oppbevarer den på en egen melketank. Melken blir hentet to til tre ganger i uken av en tankbil og kjørt til meieriet.

Produksjon og bearbeiding

Litago Sjokolademelk er et produkt fra TINE og produseres ved meieriet i Brumunddal. Her blir melken pasteurisert og homogenisert før den smaksettes og tappes over på kartonger. I denne e-forelesningen kan du følge melken fra bonden og gjennom produksjonsprosessen.

Utgående logistikk

Litago Sjokolademelk transporteres fra meieriet i Brumunddal og rundt i landet med lastebiler.

Transport av varer fra industrianlegg og grossister til dagligvarebutikker, kiosker og restauranter er en viktig del av distribusjonen.

Grossisten er mellomleddet som videreformidler varer fra produsent til utsalgssted. Grossistene kjøper inn varer i store mengder og selger dem deretter videre til blant annet butikker og restauranter. En grossist kjøper inn varer fra både inn- og utland.

Fellesmeieriet. Foto.  Salg og markedsføring

Siden starten i 1994 har TINE bygd opp Litago til å bli en markedsledende merkevare. Produktet startet som et barneprodukt, men er senere utviklet mot ungdomsmarkedet. I dialog med kundene har TINE prøvd ut nye smaker og laget nye produkter sammen med samarbeidspartnere som Deli de Luca og X-Games. Besøk Litagos Facebook-side og se noen av disse markedsaktivitetene.

De tre matkjedene NorgesGruppen, REMA og COOP deler 99 prosent av omsetningen i dagligvarehandelen. Litago Sjokolademelk finner vi hos alle tre.

Service

TINE følger opp kundene sine med et bredt spekter av varer. Service dreier seg blant annet om kontakt med kunder og forhandlere før, under og etter kjøp. Ordrekontoret har oppgaver som er knyttet til både salg og brukertilfredshet. Brukeropplæring spenner fra kokkekurs til produktdemonstrasjoner med vareprøver ute i butikkene. Garanti- og reklamasjonsrutiner vil også være en viktig del av serviceopplevelsen.