Oppgave

Arbeidsmiljøloven

Publisert: 09.08.2017

Datatastaturknapp med et paragraftegn. Foto.  

Før du går i gang med denne oppgaven, må du sette deg inn i lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv., også kalt arbeidsmiljøloven .