Fagstoff

Etikk i verdikjeden

Publisert: 13.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Fotokollasje for felles HMS ressurs. Foto.

De fleste produkter har en global verdikjede. Det vil si at det kan være bedrifter og mennesker fra ulike land i de ulike ledd. Norge er et av verdens rikeste land, og vi har lover og tariffavtaler som sikrer alle en minstelønn og trygge arbeidsforhold.

Etikk i verdikjeden

Etikk i verdikjeden dreier seg ikke om at alle som er involvert i en global verdikjede, skal ha norske lønninger. Det dreier seg først og fremst om grunnleggende etiske retningslinjer, som

 • å unngå tvangsarbeid
 • å unngå barnearbeid
 • å unngå uforsvarlig lange arbeidsdager
 • rett til å være medlem i en fagforening
 • trygge arbeidsplasser
 • en lønn som en kan leve av med landets kostnadsnivå
 • en bærekraftig miljøforvaltning

Rettferdig handel

Mange forbrukere er opptatt av det vi ofte kaller rettferdig handel. Myndighetene, EU og FN er alle engasjert i dette arbeidet. Vi har ulike sertifiserings- og merkeordninger som skal være med på å fremme slike produkter.

Logo av Fairtrade blant tomater. Foto.   Fairtrade Norge

En av de største organisasjonene innenfor rettferdig handel er Fairtrade. De beskriver forretningsideen sin slik:

«Fairtrade er en internasjonal merkeordning som gjennom handel styrker bønder og arbeidere i fattige land. Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser, slik at det over tid blir mulig å investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid. Med mer rettferdige handelsbetingelser kan bønder og arbeidere selv bekjempe fattigdom.»

Det finnes over 1200 Fairtrade-sertifiserte kooperativer og plantasjer i 74 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Om lag 1,4 millioner bønder og arbeidere jobber i kooperativene og på plantasjene, og teller man med familiene deres, er det cirka. 6 millioner mennesker som nyter direkte godt av Fairtrade-systemet. Fairtrade Norge har produsert flere filmer som forteller mer om virksomheten deres.

Vi har plukket ut disse to:
Fairtrade og arbeidsforhold  
Fairtrade og miljø