Fagstoff

Når verdikjeden snus på hodet

Publisert: 07.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Netthandel av matvarer. Foto.   Fortjeneste og markedsmakt lå tidligere i den første delen av verdikjeden. Både råvareprodusenter og grossister hadde gode tider. I dag har dette bildet snudd. Detaljistene (butikkene) og til dels også forbrukerne (kundene) er de som sitter med makten i dag.

Dagligvarehandelen

Før var de fleste butikker små og selvstendige. De lokale grossistene hadde mye makt og kunne ta ut god fortjeneste. Det svakeste leddet i verdikjeden var ofte kjøpmannen. Butikkene var små, hadde liten forhandlingsmakt og måtte ta all risiko med kunder som ikke alltid klarte å betale i dårlige tider.

I dag har så godt som alle butikker gått inn i en av de tre kjedene NorgesGruppen, Coop og REMA. Disse kjedene eier sin egen distribusjon, de har egne merkevarer, og de har mye makt i forhandlinger med leverandører av ulike produkter. De har også bidratt til økt konkurranse mellom leverandører av viktige produkter. Makten er flyttet fra grossist til detaljist (butikk).

Verdikjeden snus på hodet

Ny teknologi, nye kommunikasjonsformer og nye vaner hos oss mennesker generelt fører til at verdikjeden snus på hodet og makten flyttes til forbrukerne.

Steinar Olsen, sjef i Stormberg, sier følgende:

Før gjorde vi det vi trodde var best, nå følger vi i mange tilfeller det kunden mener er best. Det er et skifte i makten, et skifte ikke alle bedrifter har fått med seg, men et skifte som vi liker og som vi er en del av. Bedrifter kan ikke lenger fortelle forbrukerne hva de skal like, kjøpe og bruke. Det er forbrukerne som forteller oss hvordan de vil ha det. (Finn dette sitatet og mer om delingsøkonomi her.)

Abonnement på mat gjennom for eksempel Godt levert og Adams matkasse har ført til mye større forutsigbarhet i hele verdikjeden – helt ned til gården som leverer råvarene. Forbrukernes ønsker og behov styrer prosessen fra råvarer til ferdig levert vare.

Rema 1000 satser på netthandel. Foto.   Netthandel

Moderne netthandel skaper også nye verdikjeder. Før bestod mye av verdiskapningen i å flytte varen nærmere kunden for så å selge den direkte til kunden. I dag skjer salget via nettet, og varen kan sendes fra et hovedlager eller direkte fra en produsent svært langt unna kunden. Les mer om netthandel og nye verdikjeder her: