Fagstoff

Fra råvare til sluttprodukt

Publisert: 07.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Økologisk bonde og kyr. Foto.    

Begrepet «verdikjede» kan brukes om prosessen fra råvare og fram til det ferdige produktet som kan selges til sluttbruker. Her får du en innføring i hva en verdikjede er, og hva som menes med verdiskaping.

 

McDonalds

Om du har sett en av de norske reklamefilmene for McDonalds, har du allerede nyttige kunnskaper om verdikjeden til et produkt. Kjøttet i burgerne kommer fra norske gårder, og filmene viser litt av prosessen der bonden arbeider for å produsere kjøtt som skal bli til burgere. «Det tar lang tid å lage rask mat», er budskapet fra McDonalds.

Hamburger fra Mcdonalds. Foto.

Om filmene hadde vært laget for å vise deg hele verdikjeden for en burger, hadde du for eksempel fått vite mer om

  • innkjøp av fôr 
  • transporten av levende dyr kyr til slakteriet
  • slakting, nedskjæring, produksjon og nedfrysing av burgerne 
  • pakking, lagring og transport via hovedlageret og ut til restaurantene
  • steking, anretning med andre ingredienser og servering til kunden
  • respons fra kunder, produktforbedringer

De ulike leddene i verdikjeden kan kalles for arbeidsoperasjoner. Listen over er veldig forenklet, men den har to poeng. For det første er det en rekke arbeidsoperasjoner som må utføres før man kan selge eller servere et sluttprodukt. For det andre blir produktet tilført en verdi i hver av disse arbeidsoperasjonene.

Verdiskaping

Begrepet «verdikjede» henger sammen med at det skapes verdier i hvert enkelt ledd i kjeden. Et eksempel på verdiskaping er når en bedrift kjøper inn råvarer som blir omformet til noe nytt – til et produkt som skaper verdier for kunden. I dette tilfellet omskapes storfekjøtt til burgere. Vi vil følge prosessen fra råvare og fram til det ferdige produktet som kan selges til sluttbrukeren.