Oppgave

Selvkostkalkyle

Publisert: 25.05.2016, Oppdatert: 07.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Elevbedrift. Foto.

Du skal bruke Excel når du løser oppgavene.
Vedlagt finner du en excel-mal som kan brukes til å løse oppgaven. Excel-malen inneholder maler til alle kalkylemetodene. Pass på at du velger riktig arkfane.

Oppgaver – selvkostkalkyle (komplett)

Sett opp et regneark som du kan bruke for å finne

 • indirekte kostnader i kroner
 • selvkost i kroner
 • fortjeneste i kroner
 • salgspris uten mva.
 • mva. i kroner
 • salgspris med mva.

Bruk regnearket til å løse disse oppgavene:

 1. Finn salgsprisen på en moped som koster 13 600 kroner i innkjøp. De indirekte kostnadene utgjør 40 % av inntakskost. Regn med 48 % fortjeneste.
 2. Finn salgsprisen på en ost som koster 13,60 kroner i innkjøp. De indirekte kostnadene utgjør 60 % av inntakskost. Regn med 30 % fortjeneste.
 3. Finn salgsprisen på en togreise som koster NSB 240 kroner å produsere. Det er 40 % indirekte kostnader. Regn med 15 % fortjeneste.
Oppgaver

Aktuelt stoff for