Fagstoff

De egentlige eventyrene

Publisert: 07.11.2013, Oppdatert: 03.03.2017

Visste du ....

at selv om Askeladden er en av de faste typene vi møter i eventyrene, er han i mye større grad enn de andre en sammensatt person.

 

Han representerer drømmen om framgang og belønnes for egenskaper som mot og hjertelag, kreativitet, fantasi, gløgghet og tålmodighet.

 

Mottoet hans er: "Den som intet våger, intet vinner!"

 

 

Eventyret Manndattera og kjerringsdattera er et eksempel på et undereventyr. Lytt til eventyret. Avspillinga varer ca. 15 min.

 

Manndattera og kjerringdattera   

 

 

 

Askeladden og trollet av Theodor Kittelsen. Tegning.Theodor Kittelsen: Askeladden   

 

Askeladden og prinsessa som ingen kunne målbinde.Askeladden og prinsessa som ingen kunne målbinde.

De egentlige eventyrene er den største og mest sentrale gruppa av eventyr. Den deles igjen opp i flere mindre grupper.

Undereventyr

Undereventyr inneholder gjerne flere episoder og kan være ganske lange og kompliserte. De skildrer en verden med troll og vetter, bergtaking, omskapelse og ting med overnaturlige egenskaper.
Gode eksempel er:

  • Soria Moria slott
  • De tre kongsdøtre i berget det blå
  • Gutten og fanden
  • Askeladden som kappåt med trollet

Hovedtemaet er gjerne en strid mellom helten i eventyret og en overnaturlig motstander (troll, drake, djevel), eller det blir fortalt om hvordan helten løser ei rekke vanskelige oppgaver. Han får hjelp av trollkyndige mennesker eller vetter, av avdøde, eller av dyr som gjerne er omskapte mennesker. Han kan også ha fått tak i gjenstander som hjelper mot alle vansker, som for eksempel sjumilsstøvler.

Legendeeventyr

Legendeeventyrene har religiøse motiv. De har fått navnet sitt fordi Vårherre eller en helgen er med i fortellinga. Hendelsene er ofte lagt til "den tida da Vårherre og St. Peter vandret på jorda", som for eksempel i eventyrene Jomfru Maria og svalen. Eventyret Gjertrudsfuglen er også et legendeeventyr.

Novelleeventyr

Novelleeventyrene likner på undereventyrene, men det overnaturlige kommer mindre fram eller mangler helt. De står det virkelige livet nærmere, og har ofte en humoristisk tone. Et av de beste eksemplene på novelleeventyr er Prinsessa som ingen kunne målbinde.