Oppgave: Interaktivitet

Sement-miksestasjon

Publisert: 23.05.2016, Oppdatert: 17.07.2017

Bli kjent med sement-miksestasjonen

Skissen viser en sementmiksestasjon som blander tørrstoff og væske i en manifold (mixing head) ved inngangen til blandetanken. Blandingen resirkuleres i systemet, og tilsettes miksevann eller tørrstoff til sementen oppnår den ønskede kvaliteten. Fra blandetanken føres den ferdige sementblandingen til høytrykks-sementpumpene ved hjelp av en fødepumpe (sentrifugalpumpe).

Dette læremiddelet er interaktivt. Bli kjent med miksestasjonens komponenter ved å dra navnene til riktig sted.