Fagstoff

Cha-cha-cha

Publisert: 23.09.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Dette er en Latin amerikansk dans. Den er opprinnelig fra Cuba, og oppstod på 1950 tallet. Det er en pardans og kjent som en av selskapsdansene. Dansen presenteres her ved grunntrinn og tre variasjoner. Dansen presenteres ved hjelp av hel.del-hel metoden. Etter hvert som dansen beherskes, kan antall trinn og rekkefølge på trinnene varieres. (Her følger 9 videoer).

Del 1: Om dansen

 

Om dansen chachacha 

 

 

 

Del 2: Hele dansen

 

Chachachadansen 

 

 

 

Del 3: Grunntrinn

 

Chachacha, grunntrinn 

 

 

 

Del 4: Grunntrinn med piruett

 

Chachacha, grunntrinn med piruett 

 

 

 

Del 5: Teknikk holdning

 

Chachacha, teknikk og holdning 

 

 

 

Del 6: Variasjon 1

 

Chachacha, variasjon 1 

 

 

 

Del 7: Variasjon 2

 

Chachacha, variasjon 2 

 

 

 

Del 8: Variasjon 3

 

Chachacha, variasjon 3 

 

 

 

Del 9: Teknikk telling

 

Chachacha, teknikk og telling